OK

پروژه های مخابراتی - کارت های مرتبط با سانترال TDA - کارت های شهری

کارت  شهری پاناسونیک مدل:KX-TDA0180

دارای 8 پورت خط شهری بدون کالر آیدی
قابل استفاده بر روی سانترال های TDA100 ،TDA200،TDE100،TDE200
برای رویت شماره تماس گیرنده باید از کارت KX-TDA0193 بر روی این کارت استفاده کرد
 


کارت  شهری پاناسونیک مدل:KX-TDA0182

دارای 8 پورت خط شهری  دورشوال DID( گرفتن شماره تلفن بدون واسطه )
قابل استفاده بر روی سانترال های KX-TDE/TDA

 


کارت  شهری پاناسونیک مدل:KX-TDA0184

دارای 8 پورت خط شهری E&M
قابل استفاده بر روی سانترال های KX-TDE/TDAکارت  شهری پاناسونیک مدل:KX-TDA0181

دارای 16 پورت خط شهری بدون کالر آیدی
قابل استفاده بر روی سانترال های TDA100 ،TDA200،TDE100،TDE200
برای رویت شماره تماس گیرنده باید از دو کارت KX-TDA0193 بر روی این کارت استفاده کرد(هر کارت TDA0193 قابلیت پشتیبانی 8 پورت خط شهری را دارا میباشد)
 کارت  شهری پاناسونیک مدل:KX-TDA0183

دارای 4 پورت خط شهری بدون کالر آیدی
قابل استفاده بر روی ی سانترال های سری TDA100 ،TDA200،TDE100،TDE200
برای رویت شماره تماس گیرنده باید از کارت KX-TDA0193 بر روی این کارت استفاده کردکارت کالر آیدی  پاناسونیک مدل:KX-TDA0193

دارای 8 پورت کالر آی دی
قابل استفاده بر رویکارت های 0180 - 0181 - 0183 - 6181
با نصب این کارت قابلیت نمایش شماره فرد تماس گیرنده فراهم میشود(این کارت اسلت اشغال نمیکند)
کارت  شهری PRI/E1 پاناسونیک مدل:KX-TDA0290

قابل استفاده برای خطوط 4 یا 5 رقمی PRI
قابل استفاده بر روی تمامی سانترال های سری TDA/TDE
با نصب این کارت قابلیت اتصال دو دستگاه به یکدیگر نیز فراهم میشود(برای فواصل نزدیک از طریق کابل مخابراتی)
با نصب این کارت قابلیت اتصال 30 پورت همزمان بین دو دستگاه فراهم میشود
کارت شهری پاناسونیک مدل:KX-TDA1180

دارای 8 پورت خط شهری
دارای کالر آی دی (نمایش شماره تماس گیرنده)
قابل استفاده بر روی دستگاه های TDA100D - TDA100DBP - TDA100DBA


کارت شهری پاناسونیک مدل:KX-TDA1186

دارای 8 پورت خط شهری
دارای کالر آی دی (نمایش شماره تماس گیرنده)
قابل استفاده بر روی دستگاه های TDA100D - TDA100DBP - TDA100DBA

این کارت اسلت اشغال نمیکند و فقط بر روی کارت KX-TDA1180 قرار میگیرد
کارت خطوط شهری پاناسونیک مدل:KX-TDA6181

دارای 16 پورت خط شهری بدون کالر آیدی
• برای رویت شماره تماس گیرنده باید از کارت KX-TDA0193 بر روی این کارت استفاده کرد
قابل استفاده بر روی دستگاه های TDA/TDE600-620کارت  شهری BRI پاناسونیک مدل:KX-TDA0288

دارای 4 پورت خط شهری BRI(نصل قدیم خطوط PRI)
قابل استفاده بر روی تمام سری سانترال های KX-TDA/TDE
کارت  شهری BRIپاناسونیک مدل:KX-TDA0284

دارای 4 پورت خط شهری BRI(نصل قدیم خطوط PRI)
قابل استفاده بر روی تمام سری سانترال های KX-TDA/TDE

 کارت  کالر آیدی پاناسونیک مدل:KX-TDA0189

دارای 8 پورت کالر آیدی همراه با پشت خطی
قابل استفاده بر رویکارت های 0180 - 0181 - 0183 - 6181(این کارت بر روی کارت های داخلی یا شهری که کالر آیدی نمایش نمیدهد قرارا میگیرد)KX-TEDA/TDE
با نصب این کارت قابلیت نمایش شماره فرد تماس گیرنده فراهم میشود(این کارت اسلت اشغال نمیکند)

 پروژه های مخابراتی - کارت های مرتبط با سانترال TDA - کارت های داخلی

کارت دکت پاناسونیک مدل:KX-TDA0143

کارت دکت دارای 4 کانال مخصوص آنتن دکت
• استفاده برای بیسیم های دکت
قابل استفاده بر روی دستگاه های سری KX-TDE/TDA


کارت داخلی دیجیتال پاناسونیک مدل:KX-TDA0171

دارای 8 پورت داخلی دیجیتال
• استفاده برای تلفن های دیجیتال پاناسونیک سری KX-DT/KX-T76XX/DECT
قابل استفاده بر روی دستگاه های سری KX-TDE/TDA


کارت داخلی آنالوگ پاناسونیک مدل:KX-TDA0173

کارت 8 پورت داخلی آنالوگ بدون کالر آیدی 
• استفاده برای تلفن های ساده آنالوگ
قابل استفاده بر روی دستگاه های سری KX-TDE/TDA


کارت داخلی آنالوگ پاناسونیک مدل:KX-TDA0175

کارت 16 پورت داخلی آنالوگ بهمراه پشت خطی  
استفاده برای  تلفن های ساده آنالوگ
قابل استفاده بر روی دستگاه های سری KX-TDE/TDA


کارت داخلی IP(VOIP) پاناسونیک مدل:KX-TDA0470

کارت 16 داخلی IP (VOIP)
• استفاده برای تلفن های KX-NT135/KX-NT256/نرم افزار تلفن پاناسونیک
• حداکثر 4 کارت در TDA100 و 8 کارت در TDA200/TDA600/TDA620
قابل استفاده بر روی دستگاه های سری KX-TDE/TDAکارت دکت  پاناسونیک مدل:KX-TDA0144

کارت دکت دارای 4 کانال مخصوص آنتن دکت
• استفاده برای بیسیم های دکت
قابل استفاده بر روی دستگاه های سری KX-TDE/TDA

کارت داخلی  هایبرید پاناسونیک مدل:KX-TDA0170

کارت 8 پورت مخصوص تلفت های هایبرید پاناسونیک
• مخصوص تلفن های هایبرید سری KX-T77XX
قابل استفاده بر روی دستگاه های KX-TDE/TDA
کارت خطوط داخلی پاناسونیک مدل:KX-TDA0172

کارت 16 پورت داخلی
• استفاده برای 16 پورت داخلی دیجیتال
قابل استفاده بر روی دستگاه های TDA600 - TDA100 - TDA200
کارت خطوط داخلی پاناسونیک مدل:KX-TDA0174

کارت 16پورت داخلی
• استفاده برای 16 پورت داخلی آنالوگ
قابل استفاده بر روی دستگاه های
KX-TDE/TDAکارت خطوط داخلی پاناسونیک مدل:KX-TDA1176

کارت 16 پورت آنالوگ
• استفاده برای 16 پورت داخلی آنالوگ
قابل استفاده فقط بر روی دستگاه های سری TDA100D


کارت خطوط داخلی پاناسونیک مدل:KX-TDA1178

کارت 24 پورت آنالوگ
• استفاده برای 24 پورت داخلی آنالوگ
قابل استفاده فقط بر روی دستگاه های سری TDA100D
کارت خطوط داخلی پاناسونیک مدل:KX-TDA6174

کارت 16 پورت آنالوگ
• استفاده برای 16 پورت داخلی آنالوگ
قابل استفاده فقط بر روی دستگاه های سری TDA600 - TDA620
کارت خطوط داخلی پاناسونیک مدل:KX-TDA6178

کارت 24 پورت آنالوگ
• استفاده برای 24 پورت داخلی آنالوگ
قابل استفاده فقط بر روی دستگاه های سری TDA600 - TDA620


کارت خطوط داخلی پاناسونیک مدل:KX-TDA6175

کارت 16 پورت آنالوگ همراه با پشت خطی
• استفاده برای تلفن های آنالوگ
قابل استفاده فقط بر روی دستگاه های سری TDA600 - TDA620  کارت های مرتبط با سانترال TDA - بقیه کارت ها

کارت  آپشنال (OPB3) پاناسونیک مدل:KX-TDA0190

کارت آپشنال پاناسونیک دارای ظرفیت 3 کارت
مخصوص قرار گرفتن کارت های KX-TDA0190/0192/0161/0166/0164
قابلیت استفاده برروی کلیه سانترال های سری KX-TDA و KX-TDE

کارت  اپراتور گویاDISA پاناسونیک مدل:KX-TDA0191

کارت اپراتور گویا پاناسونیک 4 پورتی (ساپورت 4 تماس همزمان)
ظرفیت ضبط حداکثر 64 پیغام در مدت زمان 8 دقیقه
نصب بر روی کارت آپشنال مدل KX-TDA0190
قابلیت برنامه ریزی و صدا گذاری دیزا برای فعال کردن اپراتور گویا چند مرحله ای
قابلیت استفاده برروی کلیه سانترال های سری KX-TDA و KX-TDE


 کارت ESVM2 پاناسونیک مدل:KX-TDA0192 

کارت پیغام گیر و اپراتور گویا DISA  پاناسونیک 2 پورتی (همزمان 2 خط شهری را ساپورت میکند)
نصب بر روی کارت آپشنال مدل KX-TDA0190
قابلیت برنامه ریزی و صدا گذاری دیزا برای فعال کردن اپراتور گویا چند مرحله ای
قابلیت استفاده برروی کلیه سانترال های سری KX-TDA وKX-TDE


 کارت  شهری پاناسونیک مدل:KX-TDA0410

کارت CTI/TAPI لینک
دارای پورت اترنت 10مگابایت بر ثانیه (LAN  OR  WAN)

کارت مخصوص برای راه اندازی CRM و یکپارچه کردن با سیستم CRM
قابل استفاده در تمام سری سانترال های KX-TDE  و KX-TDAکارت پاور   پاناسونیک مدل:KX-TDA0103/KX-TDA0104

کارت منبع تغذیه دستگاه سانترال 
کارت های مخصوص تغذیه برق سانترال های سری KX-TDA , KX-TDE

کارت MEMORY EXPASION CART(MEC)  پاناسونیک مدل:KX-TDA0105

کارت افزایش ظرفیت سانترال
افزایش ظرفیت KX-TDA100 از 64 به 128
افزایش ظرفیت KX-TDA200 از 128 به 256
قابل استفاده در سانترال های KX-TDA100,KX-TDA200
کارت IP Gateway پاناسونیک مدل:KX-TDA0484

۴ کانال VOIP Gateway
از این کارت برای اتصال دو دستگاه سانترال پاناسونیک در بستر شبکه (پروتکل H.323) استفاده میشود
با نصب این کارت قابلیت اتصال 4 کانال همزمان بین دو دستگاه فراهم میشود
قابل استفاده بر روی سانترال های سری KX-TDE وKX-TDA


کارت  DOOR PHONE  پاناسونیک مدل:KX-TDA0161

کارت مخصوص در بازکن بوسیله تلفن داخلی
این کارت بر روی کارت آپشنال KX-TDA0190  قرار میگیرد و اسلت آشغال نمیکند
قابلیت استفاده برروی کلیه سانترال های سری KX-TDA و KX-TDE

کارت حسگر پاناسونیک مدل:KX-TDA0164

کارت حسگر خارجی یا بیرونی 4 کاناله
این کارت بر روی کارت آپشنال KX-TDA0190  قرار میگیرد و اسلت آشغال نمیکند
قابلیت استفاده برروی کلیه سانترال های سری KX-TDA و KX-TDE

کارت اکو کنسلر  پاناسونیک مدل:KX-TDA0166

کارت مخصوص قطع اکو شدن صدا در گوشی تلفن 
این کارت بر روی کارت آپشنال KX-TDA0190  قرار میگیرد و اسلت آشغال نمیکند
قابلیت استفاده برروی کلیه سانترال های سری KX-TDA و KX-TDE
کارت IP GATEWAY پاناسونیک مدل:KX-TDA0490

16 کانال VOIP Gateway
از این کارت برای اتصال دو دستگاه سانترال پاناسونیک در بستر شبکه (پروتکل H.323) استفاده میشود
با نصب این کارت قابلیت اتصال 16 کانال همزمان بین دو دستگاه فراهم میشود
قابل استفاده بر روی سانترال های سری KX-TDE و KX-TDA