OK
mailbox-header"

کارت های ویپ FXO و FXS

توضیحات

کارت آنالوگ VOIP برای اتصال FXO یا FXS به استریسک و الستیکس
برای اتصال خط شهری آنالوگ ( FXO ) و یا دستگاه تلفن یا فکس ( FXS ) به مرکز تلفن ویپ، شما نیاز به کارت ویپ با ماژول FXS یا FXO خواهید داشت. کارت تلفنی شهری با نصب بر روی مادربرد سرور، FXO را به VOIP تبدیل می کند. اکثر کارت های ویپ، ماژولار هستند و کارت های مختلف از ظرفیتهای 1 تا 24 پورت FXO یا FXS دارند. برای خط شهری، پورت FXO و برای تلفن آنالوگ یا کارت ویپ را که دارای ماژول سخت افزاری حذف اکو است، انتخاب نمایید تا از انتقال صدایی شفاف و بدون اکو در مرکز تلفن ویپ لذت ببرید.

کارت OpenVox A800

از کارت OpenVox A800 می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ و خطوط شهری آنالوگ از طریق کامپیوتر به سیستم تحت شبکه استفاده نمود. این کارت مجموعا از ۸ ماژول FXS و FXO پشتیبانی می‌کند.
تلفن ویپ مدل Akuvox SP-R50 با پشتیبانی از یک اکانت SIP، ظاهری زیبا، قیمت رقابتی و پشتیبانی فنی توسط شرکت ساعیان ارتباط به عنوان تنها نماینده انحصاری آکووکس در ایران، انتخاب ایده آلی برای برقراری مکالمات تلفنی در بستر VoIP است. کیفیت بالای این مدل در کنار ضمانت 18 ماهه این محصول شکی برای شما باقی نخواهد گذاشت که بهترین گزینه را انتخاب نموده اید.

• امکان برقراری تا ۸ تماس همزمان
• ماژول‌های FXO و FXS قابل تعویض
کارت OpenVox A800 کیفیت صدای فوق العاده‌ای را در سیستم تلفنی به ارمغان می‌آورد. با وجود ماژول‌های قابل تعویض FXO/FXS دیگر نیازی به channel banks یا access gateway مجزا نیست.
کارت A800، جای ۸ ماژول دارد که هر کدام از یک رابط کاربری آنالوگ پشتیبانی می‌کنند. این جایگاه‌ها می‌توانند با ۸ ماژول FXO یا ۸ ماژول FXS و یا هر ترکیب دیگری از این دو ماژول تکمیل شوند. راه حل افزایش ظرفیت در این مدل از کارت ها افزایش یک کارت دیگر به سیستم خواهد بود.
کارت A800 با Asterisk®, Elastix®, FreeSWITCH™, PBX in a Flash, trixbox®, Yate™ و IPPBX/IVR به خوبی سایر PBX, Switch, IVR و VoIP gateway application های متن باز و اختصاصی کار می‌کند.

تلفن IP

OpenVox A810 کارت

OpenVox A810 کارت جدید آنالوگ است که می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ و خطوط شهری آنالوگ از طریق کامپیوتر به سیستم تحت شبکه استفاده نمود. AE810 از تمامی مزایای ماژول سخت افزاری حذف اکوOctasic® جهت دستیابی به کیفیت صدای برتر از طریق هر دو رابط کاربری FXO و FXS روی هر ۸ پورت استفاده می‌کند.

• اولین طراحی interrupt routing قابل تنظیم صنعتی
• تنظیم Interrupts frequency
• امکان برقراری تا ۸ تماس همزمان
• سازگاری با تمامی Motherboard ها تجاری موجود.
OpenVox A810 کارت آنالوگی است که با وجود ماژول‌های quad قابل تعویض FXO/FXS دیگر نیازی به channel banks یا access gateway مجزا ندارد.
کارت A810 جای ۲ ماژول دارد که هر کدام از ۴ رابط کاربری آنالوگ پشتیبانی می‌کنند. این جایگاه‌ها می‌توانند با ۲ ماژول quad-FXO یا ۲ ماژول quad-FXS و یا هر ترکیب دیگری از این دو ماژول پر شوند. افزایش ظرفیت در این مدل از کارت ها به سادگی و با افزایش یک کارت دیگر به سیستم ممکن خواهد بود.
AE810 نسل جدید کارت های آنالوگ با ماژول حذف اکو سخت افزاری Octasic® به صورت On board و با قابلیت وجود ماژول‌های quad قابل تعویض FXO/FXS است. قبل از اینکه ماژول پردازشگرOctasic® EC2032 را به کارت AE810 بیافزاید، مطمئن شوید که می‌خواهید با کیفیت صدای ضعیف و اکوهای متوالی در سیستم تلفنی خود برای همیشه خداحافظی کنید. کارت AE810 با ماژولOctasic®، از حذف اکو سخت افزاری، روی هر ۸ پورت شما بدون ایجاد سربار اضافی روی CPU پشتیبانی

تلفن IP

OpenVox A1200 کارت

OpenVox A1200 یک کارت full-lenghtاست که می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ و خطوط شهری آنالوگ از طریق کامپیوتر به سیستم تحت شبکه استفاده نمود. این کارت مجموعا از 12 ماژول FXS و FXO پشتیبانی می‌کند.
• امکان برقراری تا 12 تماس همزمان
• ماژول‌های FXO و FXS قابل تعویض

کارتOpenVox A1200 اولین کارت ۱۲ پورت آنالوگ با ماژول‌های قابل تعویض FXO/FXS در صنعت می‌باشد. با وجود این کارت دیگر نیازی به استفاده از channel banks یا access gateway مجزا نیست.
کارت A1200، جای ۱۲ ماژول دارد که هر کدام از یک رابط کاربری آنالوگ پشتیبانی می‌کنند. این جایگاه‌ها می‌توانند با ۱۲ ماژول FXO یا ۱۲ ماژول FXS و یا هر ترکیب دیگری از این دو ماژول تکمیل شوند. افزایش ظرفیت در این مدل از کارت ها به سادگی با افزایش یک کارت دیگر به سیستم ممکن خواهد بود.
کارت A1200 با Asterisk®, Elastix®, FreeSWITCH™, PBX in a Flash, trixbox®, Yate™ و IPPBX/IVR به خوبی سایر PBX, Switch, IVR و VoIP gateway application های متن باز و اختصاصی کار می‌کند.

تلفن IP

OpenVox A1610 کارت

OpenVox A1610 کارت جدید آنالوگ است که می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ و خطوط شهری آنالوگ از طریق کامپیوتر به سیستم تحت شبکه استفاده نمود.AE1610 از تمامی مزایای ماژول سخت افزاری حذف اکوOctasic® جهت دستیابی به کیفیت صدای برتر از طریق هر دو رابط کاربری FXO و FXS روی هر ۱۶ پورت استفاده می‌کند.
• اولین طراحی interrupt routing قابل تنظیم صنعتی
• تنظیم Interrupts frequency
• امکان برقراری تا ۱۶ تماس همزمان
• سازگاری با تمامی Motherboard ها تجاری موجود

A1610 کارت آنالوگی است که با وجود ماژول‌های quad قابل تعویض FXO/FXS دیگر نیازی به channel banks یا access gateway مجزا ندارد.
کارت A1610 جای ۴ ماژول دارد که هر کدام از ۴ رابط کاربری آنالوگ پشتیبانی می‌کنند. این جایگاه‌ها می‌توانند با ۴ ماژول quad-FXO یا ۴ ماژول quad-FXS و یا هر ترکیب دیگری از این دو ماژول پر شوند. افزایش ظرفیت در این مدل از کارت ها به سادگی و با افزایش یک کارت دیگر به سیستم ممکن خواهد بود.
AE1610 نسل جدید کارت های آنالوگ با ماژول حذف اکو سخت افزاری Octasic® به صورت On board و با قابلیت وجود ماژول‌های quad قابل تعویض FXO/FXS است. قبل از اینکه ماژول پردازشگرOctasic® EC2032 را به کارت AE1610 بیافزاید، مطمئن شوید که می‌خواهید با کیفیت صدای ضعیف و اکوهای متوالی در سیستم تلفنی خود برای همیشه خداحافظی کنید. کارت AE1610 با ماژولOctasic®، از حذف اکو سخت افزاری، روی هر ۱۶ پورت شما بدون ایجاد سربار اضافی روی CPU پشتیبانی می‌کند.
کارت A1610 با Asterisk®, Elastix®, FreeSWITCH™, PBX in a Flash, trixbox®, Yate™ و IPPBX/IVR به خوبی سایر PBX, Switch, IVR و VoIP gateway application های متن باز و اختصاصی کار می‌کند.

تلفن IP

OpenVox A2410 کارت

OpenVox A2410 کارت جدید آنالوگ است که می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ و خطوط شهری آنالوگ از طریق کامپیوتر به سیستم تحت شبکه استفاده نمود.AE2410 از تمامی مزایای ماژول سخت افزاری حذف اکوOctasic® جهت دستیابی به کیفیت صدای برتر از طریق هر دو رابط کاربری FXO و FXS روی هر ۲۴ پورت استفاده می‌کند.
• اولین طراحی interrupt routing قابل تنظیم صنعتی
• تنظیم Interrupts frequency
• امکان برقراری تا ۲۴ تماس همزمان
• سازگاری با تمامی Motherboard ها تجاری موجود.
A2410 کارت آنالوگی است که با وجود ماژول‌های quad قابل تعویض FXO/FXS دیگر نیازی به channel banks یا access gateway مجزا ندارد.
کارت A2410، جای ۶ ماژول دارد که هر کدام از ۴ رابط کاربری آنالوگ پشتیبانی می‌کنند. این جایگاه‌ها می‌توانند با ۶ ماژول quad-FXO یا ۶ ماژول quad-FXS و یا هر ترکیب دیگری از این دو ماژول پر شوند. افزایش ظرفیت در این مدل از کارت ها به سادگی و با افزایش یک کارت دیگر به سیستم ممکن خواهد بود.
AE2410 نسل جدید کارت های آنالوگ با ماژول حذف اکو سخت افزاری Octasic® به صورت On board و با قابلیت وجود ماژول‌های quad قابل تعویض FXO/FXS است. قبل از اینکه ماژول پردازشگرOctasic® EC2032 را به کارت AE2410 بیافزاید، مطمئن شوید که می‌خواهید با کیفیت صدای ضعیف و اکو های متوالی در سیستم تلفنی خود برای همیشه خداحافظی کنید. کارت AE2410 با ماژولOctasic®، از حذف اکو سخت افزاری، روی هر ۲۴ پورت شما بدون ایجاد سربار اضافی روی CPU پشتیبانی می‌کند
کارت A2410 با Asterisk®, Elastix®, FreeSWITCH™, PBX in a Flash, trixbox®, Yate™ و IPPBX/IVR به خوبی سایر PBX, Switch, IVR و VoIP gateway application های متن باز و اختصاصی کار می‌کند.

تلفن IP

کارت آنالوگ A400

Sangoma A400 - A400D - A400E - A400DE با ظرفیت قابل افزایش ۲ تا ۲۴ پورت آنالوگ FXO یا FXS و پشتیبانی کارت تلفنی آنالوگ از ماژول‌ سخت افزاری Echo Canceller بهترین گزینه برای یک مرکز تلفن VOIP مبتنی بر استریسک، الستیکس یا MS Lync می باشد. مدلهای مختلف کارت ویپ سنگوما عبارتند از :
• A400بدون Echo Canceller با اینترفیس PCI
• A400D با Echo Canceller با اینترفیس PCI
• A400Eبدون Echo Canceller با اینترفیس PCI Express
• A400DEبا Echo Canceller با اینترفیس PCI Express
کیفیت و قیمت مناسب محصولات سنگوما آنرا تبدیل به بهترین گزینه در پیاده سازی سیستمهای ویپ نموده است.
کارت آنالوگ A400، کيفيت صدای ممتازی ارائه ميدهد که با استفاده از يک اسلات، قابل ارتقاء از ۲ تا ۲۴ پورت می‌باشد.
کارتی با کيفيت صدای عالی و مطمئن با ظرفیت قابل ارتقاء از ۲ تا ۲۴ پورت FXO یا FXS در سازه‌ای به اندازه 2U.کارت اصلی A400 به تنهایی ظرفیت دوازده پورت آنالوگ را داراست و برای ۱۲ پورت افزایش ظرفیت این کارت، می‌توانید یک کارت A400RA را به کارت A400 اضافه نمایید تا بدون نیاز به اسلات اضافه روی مادربرد، ظرفیت کارت شما افزایش یابد.
با کارتهای Sangoma شما همواره می‌توانيد از پيشرفت‌های سخت افزاری و نرم افزاری به محض ورود به بازار بهره ببريد. A400 مانند تمامی کارتهای AFT خانواده Sangoma قابليت Upgrade شدن با crash-proof firmware را داراست.
جهت بهره مندی از کيفيت صدای بالاتر و حذف اکوی ايده آل، مدل A400D یا A400De را که دارای DSP حذف اکوی سخت افزاری Octasic® هستند انتخاب فرمایید.
کارت A400 روی یک اسلات PCI یا PCI Express نصب می‌شود و Clocking همزمان روی تمام کانالها انجام می‌شود.
• تا ۲۴ تماس همزمان روی هر اسلات
• سازگار با تمامی مادربردهای موجود در بازار
• دارای ۴ سال گارانتی تعویض
• امکان استفاده از DSP حذف اکوی سخت افزاری
کارتهای سنگوما ارسال و دریافت فکس بدون اشکال و کیفیت صدای عالی روی خطوط آنالوگ و دیجیتال را تضمین می‌کنند.

تلفن IP

کارتOpenVox A400

از کارتOpenVox A400می‌توان برای اتصال تلفن‌های آنالوگ و خطوط شهری آنالوگ از طریق کامپیوتر به سیستم تحت شبکه استفاده نمود. این کارت مجموعا از ۴ ماژول FXS و FXO پشتیبانی می‌کند.
• امکان برقراری تا ۴ تماس همزمان
• ماژول‌های FXO و FXS قابل تعویض
کارتOpenVox A400 کیفیت صدای فوق العاده‌ای را در سیستم تلفنی به ارمغان می‌آورد. با وجود ماژول‌های قابل تعویض FXO/FXS در این مدل، دیگر نیازی به channel banks یا access gateway مجزا نیست.
کارت A400 جای ۴ ماژول دارد که هر کدام از یک رابط کاربری آنالوگ پشتیبانی می‌کنند. این جایگاه‌ها می‌توانند با ۴ ماژول FXO یا ۴ ماژول FXS و یا هر ترکیب دیگری از این دو ماژول تکمیل شوند. راه حل افزایش ظرفیت در این مدل از کارت ها افزایش یک کارت دیگر به سیستم خواهد بود.
کارت A400 با Asterisk®, Elastix®, FreeSWITCH™, PBX in a Flash, trixbox®, Yate™ و IPPBX/IVR به خوبی سایر PBX, Switch, IVR و VoIP gateway applications های متن باز و اختصاصی کار می‌کند.

تلفن IP

کارتهای B600

کارتهای B600 با ۴ پورت FXO شهری و یک پورت FXSداخلی، به عنوان یکی از گزینه های مقرون به صرفه برای یک مرکز تلفن VoIP مبتنی بر استریسک، الستیکس یا MS Lync می باشد.
کارتهای B600 با ۴ پورت FXO شهری و یک پورت FXS داخلی، امکان افزایش ظرفیت ندارند.
در سیستمهای کم ظرفیت که به طراحی ماژولار و قدرت افزایش ظرفیت A200 و A400 روی یک اسلات نیازی نیست، سری کارتهای تلفنی B600 کیفیت عالی سنگوما را به کاربران و طراحان سیستمهای بی نقص ارائه میدهد تا با صرفه جویی قابل توجه در هزینهها، از کیفیت جهانی Sangoma استفاده نمایند.
به منظور استفاده از کیفیت صدای بدون اکو، میتوانید مدلهایB600D و B600De را که دارای DSP سخت افزاری Telco-Grade هستند انتخاب فرمایید تا بدون اعمال بار اضافی روی CPU، اکو روی تمامی کانالها حذف شود.
• تا چهار تماس همزمان روی هر اسلات
• سازگار با تمامی مادربردهای موجود در بازار
• دارای ۴ سال گارانتی تعویض
• امکان استفاده از DSP حذف اکوی سخت افزاری
• پشتیبانی از فکس بدون اشکال

تلفن IP

کارت تلفنی آنالوگ Sangoma A200 - A200D - A200E - A200DE

کارت تلفنی آنالوگ Sangoma A200 - A200D - A200E - A200DE با ظرفیت قابل افزایش ۲ تا ۲۴ پورت آنالوگ FXO یا FXS و پشتیبانی از ماژول‌ سخت افزاری Echo Canceller بهترین گزینه برای یک مرکز تلفن VoIP مبتنی بر استریسک، الستیکس یا MS Lync می باشد. مدلهای مختلف کارت ویپ سنگوما عبارتند از :
• A200 : بدون Echo Canceller با اینترفیس PCI
• A200D : با Echo Canceller با اینترفیس PCI
• A200E : بدون Echo Canceller با اینترفیس PCI Express
• A200DE : با Echo Canceller با اینترفیس PCI Express
کیفیت و قیمت مناسب محصولات سنگوما آنرا تبدیل به بهترین گزینه در پیاده سازی سیستمهای ویپ نموده است.
کارت آنالوگ A200، کيفيت صدای ممتازی ارائه ميدهد که با استفاده از يک اسلات، قابل ارتقاء از ۲ تا ۲۴ پورت می‌باشد.
کارتی با کيفيت صدای عالی و مطمئن با ظرفیت قابل ارتقاء از ۲ تا ۲۴ پورت FXO یا FXS در سازه‌ای به اندازه 2U .کارت اصلی A200 به تنهایی ظرفیت چهار پورت آنالوگ را داراست و برای هر ۴ پورت افزایش ظرفیت این کارت، می‌توانید یک کارت A200RA را به کارت A200 اضافه نمایید تا بدون نیاز به اسلات اضافه روی مادربرد، ظرفیت کارت شما افزایش یابد.
با کارتهای Sangoma شما همواره می‌توانيد از پيشرفت‌های سخت افزاری و نرم افزاری به محض ورود به بازار بهره ببريد. A200 مانند تمامی کارتهای AFT خانواده Sangoma قابليت Upgrade شدن با crash-proof firmware را داراست.
جهت بهره مندی از کيفيت صدای بالاتر و حذف اکوی ايده‌آل، مدل A200D یا A200De را که دارای DSP حذف اکوی سخت افزاری Octasic® هستند انتخاب فرمایید.
کارت A200 روی یک اسلات PCI یا PCI Express نصب می‌شود و Clocking همزمان روی تمام کانالها انجام می‌شود.
• تا ۲۴ تماس همزمان روی هر اسلات
• سازگار با تمامی مادربردهای موجود در بازار
• دارای ۴ سال گارانتی تعویض
• امکان استفاده از DSP حذف اکوی سخت افزاری
کارتهای سنگوما ارسال و دریافت فکس بدون اشکال و کیفیت صدای عالی روی خطوط آنالوگ و دیجیتال را تضمین می‌کنند.
تلفن IP