OK


Untitled Document

                                                                                          
برخی از مشتریان ما


                                                                                                                                                                              


                                                                                                                                          رزومه 

1-شرکت مخابرات تهران
– پیمان کاری پروژه مخابراتی در ناحیه 8 تلفن شهــری

2-همکاری با شهرداری تهران 

نصب پروژه های سیسیتم شهرداری مناطق 1- 3- 4- 5- 6- 7- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 19-18- 20
ساختمانها و نواحی و فرهنگسرای وابسته

نصب سیستم تلفن پاناسونیک مرکز مطالعات شهرداری
–ویلاهای شهرداری در شهرستان رویان 

نصب سیستم تلفن پاناسونیک در مرکزکامپیوتر شهرداری
نصب سیستم تلفن پاناسونیک درسازمان میادین شهری و زیبا سازی شهرداری
نصب سیستم تلفن پاناسونیک درشرکت کنترل ترافیک و  . . . .

نصب سیستم تلفن پاناسونیک در شهرداری هشتگرد ، شهریار ، اسلام شهر ، رباط کریم

اجرای پروژه نصب و نگهداری از مخابرات مشاور پزشکی شهرداری تهران و کلیه کلینیکهای مناطق مختلف  

2-واحد های مختلف بنیاد شهید
نصب سیستم تلفن پاناسونیک دربنیاد مستضعفان
3-نصب سیستم تلفن پاناسونیک دردفتر بازرسی مقام معظم رهبری

4-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در سازمان تبلیغات اسلامی مرکزی

5-اجرای پروژه های مخابراتی وزارت راه و ترابری در اکثر ساختمانها

6-نصب سیستم تلفن پاناسونیک معاونتهای مختلف وزارت آموزش و پرورش           

7-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان گوشت  

8-نصب سیستم تلفن و فاکس پاناسونیک در وزارت کار و امور اجتماعی ( دفتر وزیر )

9-نصب سیستم تلفن پاناسونیک و دوربین مداربسته SAMSUNG در سفـارت ونـزوئـلا در ایران

10-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در کمپــانی نفتی ژاپنــیJGC

11-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در نمـایندگی لوازم خانگی DAEWOO    

12-
نصب سیستم تلفن پاناسونیک و دوربین مداربسته SAMSUNG در نمـایندگی لوازم خانگیBEEM

13-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در نمـایندگی لوازم خانگی HYUNDAI 

14-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در کمپانی فـولاد هـرمـزگان ( دفتر تهران و بندر عباس )

15-نصب سیستم تلفنTDA200پاناسونیک در ساختمان مرکزی دانشـگاه پیـام نـور تهـران

16-نصب سیستم تلفنTDA200 پاناسونیک و دوربین مداربسته SAMSUNG در مجتمع فرهنگی ورزشی وزارت کشاورزی

17-نصب سیستم تلفنپاناسونیک TDA200در مجتمع فرهنگی ورزشی آبفای تهران ( سازمان آب )

18-نصب سیستم تلفن TDA100 پاناسونیک در نمایندگی مرکزی VOLVO  

19-نصب سیستم تلفنTDA100 پاناسونیک در کمپانی پارس کمپرسور

20-بانک ها
نصب سیستم تلفن پاناسونیک و دوربین مداربسته SAMSUNG در بانک اقتصاد نوین شعبه خیابان آفریقا 
نصب سیستم تلفن پاناسونیک در بانک اقتصاد نوین شعبه میدان قزوین
نصب سیستم تلفن پاناسونیک و دوربین مداربسته SAMSUNG در بانک اقتصاد نوین شعبه خیابان ری
نصب سیستم تلفن پاناسونیک در بانک اقتصاد نوین شعبه شهرستانهای ارومیه
نصب سیستم تلفن پاناسونیک در بانک اقتصاد نوین درساوه
نصب سیستم تلفن پاناسونیک و دوربین مداربسته SAMSUNG در بانک اقتصاد نوین درشهرکرد
نصب سیستم تلفن پاناسونیک در بانک توسعه شعبه مرکزی
نصب سیستم تلفن پاناسونیک در بانک ایران زمین شعبه نیاوران
نصب سیستم تلفن پاناسونیک و دوربین مداربسته SAMSUNG در بانک کشاورزی شعبه فاطمی

21-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در کمپانی سیمـان انارک – سیمـان خـرم آبـاد
23-نصب سیستم تلفن پاناسونیک ستاد بحران شهر تهران

نصب سیستم تلفن TDA600 پاناسونیک در ستاد بحران شهر تهران ( مرکزی )

نصب سیستم تلفن TDA100 پاناسونیک سیستم کنفرانس،ویدئوپرژکتور ستادبحران منطقه 2 تهران شهرک غرب  

نصب سیستم تلفن TDA100 پاناسونیک سیستم کنفرانس،ویدئوپرژکتور درستاد بحران منطقه 6 تهران پارک لاله

نصب سیستم تلفن پاناسونیک در ستاد بحران شهر تهران ( پارک خ- ایرانشهر )

نصب سیستم تلفن TDA100 پاناسونیک سیستم کنفرانس،ویدئوپرژکتور در ستاد بحران منطقه  10 تهران

نصب سیستم تلفنTDA100 پاناسونیک سیستم کنفرانس،ویدئوپرژکتور در ستاد بحران منطقه 7 تهران

24-نصب سیستم تلفن TDA600 پاناسونیک در فرودگاه شهـر نجـف اشـرف

25-نصب سیستم تلفن TDA100 پاناسونیک در شرکت کاوش یاران ( مجری پروژه فرودگاه نجف ) ولینک با فرودگاه

26-نصب سیستم تلفن TDA200 پاناسونیک در خدمات درمـانـی نیـروهـای مسلـح

27-نصب سیستم تلفنTDA100 پاناسونیک در مجتمع یــا مهــدی( ع) و چند واحد  وابسته دیگر

28-نصب سیستم تلفن TDA200 پاناسونیک در شرکت صنـایـع چوب کیـش

29-نصب سیستم تلفنTDA100 پاناسونیک در شرکت میـرک کیـش

30-نصب سیستم تلفن TDA200 پاناسونیک در کمپانی فولاد جنوب ( تهران و بندر عباس )

ولینک دو مرکز  با یکدیگر بصورتی که  جهت ارتباط بین دو مرکز فقط شماره داخلی گرفته میشود

31-نصب سیستم تلفنTDA200 پاناسونیک در کمپانی پـارس نیکا تـل ( نمایندگی سونی اریکسون )

32-نصب سیستم تلفنTDA600 پاناسونیک در حوزه علمیه خواهران در شهر کابل افغانستان
33-زر ماکارون

نصب سیستم تلفن TDA200 پاناسونیک در واحد فروش زر ماکارون  
نصب سیستم تلفن TDA200 پاناسونیک آرد زر
نصب سیستم تلفن
TDA200 پاناسونیک در بیسکویت زر
نصب سیستم تلفن TDA200 پاناسونیک درساختمان زر3
لینک کردن voip همه ی واحد ها به یکدیگر
34-بیمارستان ها

نصب سیستم تلفنTDA600 پاناسونیک در بیمارستان فیاض بخش 
نصب سیستم تلفنTDA600 پاناسونیک در بیمارستان جـم

35-نصب سیستم تلفنTDA600  پاناسونیک در هتلهای دیزین 1 و 2
لینک داخلی های دو هتل به یکدیگر
36-شرکتهای وابسته به قرارگاه خاتم

نصب سیستم تلفن پاناسونیک در ظرفیتهای مختلف در شرکتهای وابسته به قرارگاه خاتم  در تهران و شهرستانها

نصب سیستم تلفن  پاناسونیک درشرکت صافات
نصب سیستم تلفن پاناسونیک درعلی ابن ابیطالب
نصب سیستم تلفن پاناسونیک درشهید رجایی
نصب سیستم تلفن پاناسونیک درسپاه سد
نصب سیستم تلفن پاناسونیک درقرب کربلا
نصب سیستم تلفن پاناسونیک دربنیاد تعاون سپاه
نصب سیستم تلفن پاناسونیک ر
دتعاونی مسکن اطلاعات

37-سیستم تلفن پاناسونیک و دوربین مداربستهhikvision  در شرکت سپه ساختمان (دراکثر پروژه های شرکت)
38-اجرای پروژه مخابراتی , voip و لینک کردن مراکز تلفنی در چوب شمال
39-اجرای پروژه  voip تمام شعبات هایدا در تهران
40-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در شرکت مبین سازه ی پارند
41-اجرای پروژه  voip بانک ملی شعبه مرکزی
42-نصب سیستم تلفن TDE200 پاناسونیک در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
43-نصب سیستم تلفن پاناسونیک , voip و لینک کردن شعبات ایران - ترکیه و آلمان شرکت ایلیا
44-
نصب سیستم تلفن پاناسونیک , شبکه و دوربین مدار بسته hikvision در شرکت نان گستر نیکان
45-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در بیمه میهن
46-نصب سیستم تلفن پاناسونیک , شبکه و دوربین مدار بسته hikvision در بیمه چکاد آسایش
47-اجرای پروژه Cisco  voipشرکت طرقه انرژی
48-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در شیپور
49-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در شرکت سس بیژن
50-
اجرای پروژه مخابراتی در گروه صنعتی صفا
51-اجرای پروژه مخابراتی در آقای فرش
52-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در فرش فرهی
53-اجرای پروژه مخابراتیاتاق در اصناف ایران
54-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در شرکت داده پرداز سداد
55-نصب سیستم تلفن پاناسونیک در معاونت ترافیک شهرداری
و...