OK
mailbox-header"

مرکز تلفن ویپ کسب و کار متوسط و بزرگ

مرکز تلفن سخت افزاری با ظرفیت ۱۶ پورت FXO یا FXS


مناسب برای دفاتر متوسط با ویژگی‌های قدرتمند تلفنی بدون نیاز به سرور
مرکز تلفن مستقل تحت شبکه MyPBX U100 یک مرکز تلفن ترکیبی پیشرفته مناسب برای دفاتر نسبتا" بزرگ و یا اتصال شعب مختلف سازمان‌های بزرگ می‌باشد. این مرکز تلفن تحت شبکه با ۱۰۰ داخلی IP و طراحی FRONT جدید، یک سانترال IP کامل محسوب می‌شود با استفاده از این سانترال IP پیشرفته، راه حلهای ترکیبی VoIP با اتصال تجهیزات سنتی مراکز تلفن موجود در سازمان به MyPBX Enterprise را برای سازمان‌هایی که آمادگی یا اطمینان کافی جهت تبدیل کامل سیستم تلفنی خود به سیستم تلفنی تحت شبکه را ندارند پیشنهاد می‌دهد.

تلفن IP

مرکز تلفن سخت افزاری با ظرفیت ۱۶ پورت FXO یا FXS


مناسب برای دفاتر متوسط با ویژگی‌های قدرتمند تلفنی بدون نیاز به سرور
مرکز تلفن مستقل تحت شبکه MyPBX U200 یک مرکز تلفن ترکیبی پیشرفته مناسب برای دفاتر بزرگ و یا اتصال شعب مختلف سازمان‌های بزرگ می‌باشد. این مرکز تلفن تحت شبکه با ۲۰۰ داخلی IP،پنجاه مکالمه همزمان و طراحی FRONT جدید، یک سانترال IP کامل محسوب می‌شود. با استفاده از این سانترال IP پیشرفته، راه حلهای ترکیبی VoIP با اتصال تجهیزات سنتی مراکز تلفن موجود در سازمان به MyPBX Enterprise را برای سازمانهایی که آمادگی یا اطمینان کافی جهت تبدیل کامل سیستم تلفنی خود به سیستم تلفنی تحت شبکه را ندارند پیشنهاد می‌دهد.
سانترال U200 با امکان ضبط اتوماتیک کلیه مکالمات و طراحی جدید Rackmounted،نه تنها امکانات بیشتری نسبت به مدل استاندارد داراست بلکه با تعداد داخلی بالاتر و مکالمات همزمان بیشتر، نیازهای شرکت‌هایی با ابعاد ۲۰۰ داخلی را تامین می‌نماید. این مرکز تلفن تحت شبکه با پشتیبانی از PSTN،ISTN،GSM،USTN دارای ویژگی‌های قدرتمند و قیمت بسیار مناسب می‌باشد.

تلفن IP

مرکز تلفن جدید با قابلیت VoIP به ظرفیت دو لینک E1 و ۲ خط آنالوگ FXS


مناسب برای دفاتر متوسط و بزرگ با ویژگی‌های قدرتمند تلفنی
مرکز تلفن MyPBX U300 یک مرکز مستقل بدون نیاز به کامپیوتر است و با پشتیبانی از لینک E1 گزینه بسیار مناسب برای شرکتهای کوچک و متوسط یا راه حلهای ارتباط بین دفاتر می‌باشد. سانترال IP با ارائه هر دو پروتکل SIP و IAX2 امکان داشتن انواع داخلی های VoIP را فراهم می‌نماید.

تلفن IP

مرکز تلفن سخت افزاری با ظرفیت ۱۶ پورت FXO یا FXS


مناسب برای دفاتر بزرگ با ویژگی‌های قدرتمند تلفنی بدون نیاز به سرور
مرکز تلفن مستقل تحت شبکه MyPBX U500 یک مرکز تلفن ترکیبی پیشرفته مناسب برای دفاتر بزرگ و یا اتصال شعب مختلف سازمان‌های بزرگ می‌باشد. این مرکز تلفن تحت شبکه با ۵۰۰ داخلی IP و طراحی FRONT جدید، یک سانترال IP کامل محسوب می‌شود. با استفاده از این سانترال IP پیشرفته، راه حلهای ترکیبی VoIP با اتصال تجهیزات سنتی مراکز تلفن موجود در سازمان به MyPBX Enterprise را برای سازمان‌هایی که آمادگی یا اطمینان کافی جهت تبدیل کامل سیستم تلفنی خود به سیستم تلفنی تحت شبکه را ندارند پیشنهاد می‌دهد.
سانترال U500 با امکان ضبط اتوماتیک کلیه مکالمات و افزودن هارد اینترنال، امکانات بیشتری نسبت به مدل U100 داراست.

تلفن IP

مرکز تلفن سخت افزاری با ظرفیت یک E۱و ۱۶ پورت FXO یا FXS


مناسب برای دفاتر متوسط و سازمان‌ها با ویژگی‌های قدرتمند تلفنی بدون نیاز به سروربا امکان برقراری ارتباط با سانترالهای سنتی
مرکز تلفن مستقل تحت شبکه MyPBX U510 یک مرکز تلفن ترکیبی پیشرفته مناسب برای دفاتر بزرگ و یا اتصال شعب مختلف سازمان‌های بزرگ می‌باشد. این مرکز تلفن تحت شبکه با ۵۰۰ داخلی IP و ۸۰ مکالمه همزمان و طراحی FRONT جدید، یک سانترال IP کامل محسوب می‌شود. با استفاده از این سانترال IP پیشرفته، راه حلهای ترکیبی VoIP با اتصال تجهیزات سنتی مراکز تلفن موجود در سازمان به MyPBX Enterprise را برای سازمان‌هایی که آمادگی یا اطمینان کافی جهت تبدیل کامل سیستم تلفنی خود به سیستم تلفنی تحت شبکه را ندارند پیشنهاد می‌دهد.
سانترال 2U510 با امکان ضبط اتوماتیک کلیه مکالمات و افزودن هارد اینترنال، طراحی جدید Rackmounted، نه تنها امکانات بیشتری و ظرفیت بالاتری را داراست بلکه با تعداد داخلی بالاتر و مکالمات همزمان بیشتر، نیازهای شرکتهایی با ابعاد ۵۰۰ داخلی را تامین می‌نماید. این مرکز تلفن تحت شبکه با پشتیبانی از PSTN ،ISTN ،GSM ،USTN دارای ویژگی‌های قدرتمند و قیمت بسیار مناسب می‌باشد.

تلفن IP

مرکز تلفن سخت افزاری با ظرفیت دو E۱و ۱۶ پورت FXO یا FXS


مناسب برای دفاتر نسبتاً بزرگ سازمان‌ها با ویژگی‌های قدرتمند تلفنی بدون نیاز به سروربا امکان برقراری ارتباط با سانترالهای سنتی
مرکز تلفن مستقل تحت شبکه MyPBX U520 یک مرکز تلفن ترکیبی پیشرفته مناسب برای دفاتر بزرگ و یا اتصال شعب مختلف سازمان‌های بزرگ می‌باشد. این مرکز تلفن تحت شبکه با ۵۰۰ داخلی IP و ۸۰ مکالمه همزمان و طراحی FRONT جدید، یک سانترال IP کامل محسوب می‌شود. با استفاده از این سانترال IP پیشرفته، راه حلهای ترکیبی VoIP با اتصال تجهیزات سنتی مراکز تلفن موجود در سازمان به MyPBX Enterprise را برای سازمانهایی که آمادگی یا اطمینان کافی جهت تبدیل کامل سیستم تلفنی خود به سیستم تلفنی تحت شبکه را ندارند پیشنهاد می‌دهد.
سانترال U520 با امکان ضبط اتوماتیک کلیه مکالمات و افزودن هارد اینترنال، طراحی جدید Rackmounted، نه تنها امکانات بیشتری و ظرفیت بالاتری را داراست بلکه با تعداد داخلی بالاتر و مکالمات همزمان بیشتر، نیازهای شرکتهایی با ابعاد ۵۰۰ داخلی را تامین می‌نماید. این مرکز تلفن تحت شبکه با پشتیبانی از PSTN ،ISTN ،GSM ،USTN دارای ویژگی‌های قدرتمند می‌باشد.

تلفن IP