OK

 http://payamme.com/Editor/UploadFiles/Page/TDA/TDA600.png
     

پروژه های مخابراتی - سانترال پاناسونیک TDA

Panasonic KX-TDA100 دستگاه سانترال پاناسونیک مدل

• ظرفیت ۶۴ خط شهری و ۶۴ تا ۱۲۸ خط داخلی برای این دستگاه سانترال پاناسونیک
• حداکثر ۱۰۸ تا ۱۵۸ پورت
• DXDP قابلیت افزایش تعداد تلفنهای سانترال دیجیتالی
• جهت اتصال به کامپیوتر USBمجهز به ترمینال
• VOIPویژگی تلفن اینترنتی
• جهت کنترل تماس QSIG برقراری شبکه دیجیتال
• برای برقراری ارتباط تلفنی سیار Multi Cell تجهیرات بیسیم
• سازگاری با سیستم تلفن همراه
• تلفن کامپیوتری/کنسول کامپیوتری
• ISDN BRI/PRI قابلیت سازگاری با
• Voice Processor سازگاری با سیستم پردازش صدا
• ایستگاه تقویت کننده Cell دو کاناله جهت اتصال به پورت رابط DPT
tda100

Panasonic KX-TDA100D دستگاه سانترال پاناسونیک مدل

• MPR دارای ظرفیت اولیه ۴ خط داخلی دیجیتال روی دستگاه سانترال
• حداکثر ظرفیت ۱۱۲ پورت برای خطوط شهری
• حداکثر ظرفیت ۱۶۸ پورت برای خطوط داخلی آنالوگ
• (DXDP)حداکثر ظرفیت ۲۲۴ پورت برای خطوط داخلی دیجیتال
• جهت اتصال به کامپیوتر USB مجهز به ترمینال دارای درگاه
• Voice Processor سازگاری با سیستم پردازش صدا
• VOIP ویژگی تلفن اینترنتی
• (PRI)پشتیبانی از خطوط ویژه و شماره های ۴ یا ۵ رقمی
• برای برقراری ارتباط تلفنی سیار Multi Cell تجهیرات بیسیم
tda100D

Panasonic KX-TDA200 دستگاه سانترال پاناسونیک مدل

• دارای ظرفیت حداکثر 128 پورت جمع خطوط ورودی شهری و خروجی خط داخلی امکان حداکثر 128 خط ورودی شهری و خروجی 128 خط داخلی قابل افزایش تا 256 داخلی با کارت امکان متغیر بودن ظرفیت دستگاه سانترال با انتخاب کارتهای ورودی شهری و خروجی خطوط داخلی برای شما
• نمایش شماره شخص تماس گیرنده در صورت نصب کارت بر روی تلفن های مدیریتی پاناسونیک
• امکان محدودیت تماس خروجی بر روی داخلی مورد نظر
• امکان استفاده از تکنولوژی DECT تلفن همراه بیسیم
• امکان استفاده از اپراتور گوبا در صورت نصب کارت
• امکان اتصال به رایانه جهت مدیریت بهتر دستگاه
• امکان شنود تماس های ورودی و خروجی
• امکان استفاده از سیستم ثبت مکالمات
tda100D

Panasonic KX-TDA600 دستگاه سانترال پاناسونیک مدل

• (DXDP)حداکثر 160 خط ورودی شهری و 160 تا 240 خط خروجی داخلی با استفاده از تکنولوژی
• امکان متغیر بودن ظرفیت دستگاه سانترال با انتخاب کارتهای ورودی شهری و خروجی خطوط داخلی برای شما
• نمایش شماره شخص تماس گیرنده در صورت نصب کارت بر روی تلفن های مدیریتی پاناسونیک
• امکان محدودیت تماس خروجی بر روی داخلی مورد نظر
• DECT امکان استفاده از تکنولوژی تلفن همراه بیسیم
• امکان استفاده از اپراتور گوبا در صورت نصب کارت
• امکان اتصال به رایانه جهت مدیریت بهتر دستگاه
• امکان شنود تماس های ورودی و خروجی
• امکان استفاده از سیستم ثبت مکالمات
tda100D

Panasonic KX-TDA620 دستگاه سانترال پاناسونیک مدل

• 640 تا 1120 خط داخلی با DXDP
• ظرفیت این سانترال متناسب با نیاز خطوط داخلی و شهری متغیر است.
• این سانترال برای مکانهایی با تعداد داخلی یا شهری بالا مورد استفاده است.
• ظرفیت کارتهای ورودی هر دستگاه 10 عدد می باشد.
• سانترال اصلی توسط کابلهایی با سانترالهای دیگر لینک می گردد.
• بر روی این دستگاه سیستم اپراتور گویا دیزا قابل نصب است.
• از دیگر قابلیتهای این سانترال نمایش کالر آی دی خطوط داخلی و شهری است.
• نصب صندوق صوتی TVM پاناسونیک بر روی این سانترال امکان پذیر است.
• شما بر روی این سانترال می توانید از تلفنهای دیجیتال ٬هایبرید و آنالوگ استفاده نمایید
tda100D