OK

راهنمای فارسی کاربردی  سانترال های کم ظرفیت پاناسونیک TES824 و TEM824

آموزش اخذ خط شهری دلخواه بر روی سانترال های کم ظرفیت

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را بزنيد

2- عدد 9 را بگيريد تا به اولين خط شهري مجاز دسترسي پيدا كنيد.

نحوه اخذ خط شهري دلخواه در صورت مجاز بودن

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را بزنيد.

2- عدد 8و سپس عدد خط شهري مجاز خود را بگيريد. مثلا براي اخذ خط 3 بايد عدد 83 را بگيريد

شماره گيري سريع اختصاصي بر روی تلفن های اپراتوری

1- دكمه PROGRAM را بزنيد.

2- يكي از دكمه هاي برنامه ريزي را فشار دهيد.

3- عدد  29را بگيريد.

4- شماره تلفن مورد نظرتان را بگيريد.

5- دكمه AUTODIAL را بزنيد .

جهت استفاده  كافيست گوشي را برداريد و دكمه برنامه ريزي شده را فشار دهيد.

انتظار برای خط شهری یا داخلی مشغول

1- اگر خط شهري مورد نظر شما مشغول بود براي دستيابي به خط مذبور ( پس از آزاد شدن) مراحل زير را انجام دهيد..

2- پس از شنيدن بوق اشغال خط شهري يا داخلي ، عدد 6 را گرفته و گوشی را بگذاريد .

زنگ دور فون

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را بزنيد

2-عدد 9 براي دور فون اول كد 31 و براي دور فون دوم كد 32را بگيريد.


تکرار آخرین شماره

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را بزنيد

2- عدد 9 دكمه REDIAL را بزنيدِ يا دو بار دکمه ## را بزنيد.( در تلفنهاي ايراني 80 را بگيريد ).

اعلان خبر برای داخلی مشغول

1- پس از شنيدن بوق داخلي مشغول عدد2 را بگيريد و منتظر جواب باشيد.

2- ( قبلا باید از تمام گوشیها مراحل فوق را انجام دهید SP7311# 7321# )

جوابگویی به تلفن های غیر (دیگران)

1- در صورت شنيدن زنگ تلفن غير، گوشي را بر داريد و عدد40 را بگيريد.

حالت انتظار اختصاصی (هلد اختصاصی)

1- با دو بار فشار دادن دكمه HOLD خط بصورت اختصاصي در حالت انتظار ميماند. در تلفنهاي ايراني حالت انتظار فقط بصورت معمولي وجود دارد و با فشار دادن قطع كن، خط مزبور HOLD ميگردد.

برقراری حالت کنفرانس

1- خط شهري مورد مكالمه را توسط دكمه CONF بانتظارنگهداريد در تلفنهاي ايراني توسط قطع كن HOLD كنيد.

2- عدد 9 شماره داخلي يا خط شهری نفر دوم را بگيريد.

3- پس از صحبت با نفر دوم مجددا دكمه CONF را بزنيد. در تلفنهاي ايراني مجددا دكمه قطع كن را بزنيد و سپس عدد 3 را بگيريد.

انتقال مکالمه به داخلی ها

1- مكالمه مورد نظر را توسط دكمه TRANSFER بانتظار نگهداريددر تلفنهاي ايراني توسط قطع كن اينكار را انجام دهيد

2- شماره داخلي مورد نظر را گرفته و پس از هماهنگي ( يا بدون مذاكره ) ميتوانيد گوشي را بگذاريد.

پیج کردن یک داخلی

1- پس از گرفتن داخلي مورد نظر در صورت آزاد بودن دكمه * را بزنيد

پیج کردن کلیه داخلی ها

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را بزنيد, وسپس عدد 330 را بگيريد

2- پس از شنيدن تن مخصوص ، صحبت شما در كليه گوشيها بگوش ميرسد.

پیج کردن کلیه بلند گوها

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را زده و سپس عدد 34 را بگيريد.

2- پس از شنيدن تن مخصوص ، صحبت شما در كليه بلندگوها بگوش ميرسد.

پیج کردن به همراه انتقال مکالمه

1- مكالمه را توسط TRANSFER بانتظار نگهداريد.

2- عدد 330 را بگيريد وپس از جوابگويي به پيج ، گوشي را بگذاريد.

جوابگویی به پیج

1- براي جوابگويي به پيج از گوشيها ، گوشي را برداشته و عدد 43 را بگيريد.

انتقال زنگ به داخلی غیر

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را بزنيد.

2- عدد 711 را بزنيد .
3- شماره داخلي مورد نظر سپس دکمه # براي انتقال را گرفته و گوشی را بگذاريد.

انتقال زنگ فقط هنگام مشغول بودن

1- گوشی را برداشته يا دكمه SP- PHONE را بزنيد را بزنيد.

2- عدد 712 را بزنيد .
3- شماره داخلی مورد نظر را گرفته سپس دکمه # را بزنيد .

کنسل کردن انتقال زنگ

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را بزنيد.

2- دكمه FWD/DND يا F3 را بزنيد . ( در تلفنهاي ايراني 7 را بزنيد) .
3- عدد صفر را بگيريد.( در تلفنهاي ايراني # را هم بزنيد) .

حالت مزاحم نشويد(جلوگيري از زنگ زدن )

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را بزنيدرا بزنيد.

2- دكمه- دكمه FWD/DND يا F3 را بزنيد . ( در تلفنهاي ايراني71 را بگيريد) .
3- دكمه 10 را بزنيد.(در تلفنهاي ايراني # را هم بزنيد ) .
4- گوشي را گذاشته يا SP-PHONE را بزنيد .

كنسل كردن حالت مزاحم نشويد

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را بزنيد.

2- دكمه FWD/DND يا F3را بزنيد.( در تلفنهاي ايراني 7 را بگيريد ) .
3- دكمه 0 را بزنيد.( در تلفنهاي ايراني # را هم بزنيد) .
4- گوشي را گذاشته SP-PHONE را بزنيد.

تغییر زنگ داخلی از زنگ به آیفون

1- هنگام گوشي در جا دكمه AUTO ANS را بزنِيد .

قفل كردن الكترونيكي گوشيها

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را بزنيد.

2- دكمه عدد 77 را گرفته سپس يك كد 4 رقمي را بعنوان كد قفل بگيريد .
3- مجددا همان كد را بگيريد و در پايان # را زده و گوشي را بگذاريد .

باز كردن قفل تلفنها

1- گوشي را برداشته يا SP-PHONE را بزنيد را بزنيد.

2- عدد 77 سپس كد 4 رقمي انتخابي خود را گرفته و در پايان # را زده و گوشي را بگذاريد .

جواب دادن با گوشی معمولی به خط شهری هلد شده توسط منشی

1- گوشی را برداشته عدد53 سپس شماره خط شهری هلد شده را بگيريد  و يا گوشی را برداشته و عدد 5 سپس شماره داخلی که خط را هلد کرده بگيريد .

فعال کردن آلارم

1- گوشی را برداشته و عدد 761# را بزنيد .

کنسل کردن آلارم

1- گوشی را برداشته و 762# را بزنيد .


title-leftپرسش و پاسخ title-right
bg-corner

تماس با ما

لطفا بخش مورد نظر خود را انتخاب کنید
ایمیل *  
نام و نام خانوادگی*  
لطفا هرگونه پرسش و پاسخ خود را با ما در میان بگذارید*
در صورتی که میخواهید یک نسخه از ایمیل نیز برای شما ارسال گردد تیک گزینه را بزنید
 
bg-corner